PROTO MANKŠTA

PROTO MANKŠTA – radijo stoties „Žinių radijas“ interneto svetainėje zaidimas.ziniuradijas.lt organizuojamas žaidimas. Jis gali būti rengiamas bendradarbiaujant su įvairiais užsakovais.

TAISYKLĖS

 1. Žaidimas rengiamas ir jo klausimai pateikiami svetainėje zaidimas.ziniuradijas.lt.
 2. Žaidime gali dalyvauti visi „Žinių radijo“ klausytojai ir lankytojai, išskyrus „Žinių radijo“ ir užsakovų įmonių darbuotojus, šių darbuotojų šeimos narius.
 3. Žaidimo dalyviai kovoja dėl „Žinių radijo“ ir / arba užsakovo įsteigtų prizų.
 4. Kiekvieną pirmadienį išrenkami 3 žaidimo laimėtojai. Jais tampa daugiausiai teisingų atsakymų pateikę ir per trumpiausią laiką tai padarę žaidimo dalyviai.
 5. Atsakius į visus žaidimo klausimus ir norint varžytis dėl įsteigto prizo, būtina nurodyti savo vardą arba slapyvardį ir el. pašto adresą. Tuo pačiu el. paštu galima registruotis tik vienam žaidimo dalyviui.
 6. Žaidime galima dalyvauti bet kuriuo paros metu iki sekmadienio 23:59 val.
 7. Laimėtojai skelbiami pirmadieniais interneto svetainėje zaidimas.ziniuradijas.lt nurodant registruojantis įvestą vardą ar slapyvardį.
 8. Su žaidimo laimėtojais susisiekiama asmeniškai jų nurodytu el. paštu ir informuojama, kaip atsiimti laimėtus prizus.
 9. Prizas į pinigus ar kitus daiktus nekeičiamas. Nepanaudotas ir/arba neatsiimtas prizas nekompensuojamas.
 10. Laimėtojas turi teisę savanoriškai atsisakyti laimėto prizo. Savo atsisakymą jis privalo pateikti organizatoriui raštu per 14 (keturiolika) dienų nuo informacijos apie laimėtą prizą gavimo dienos. Jeigu laimėtojas atsisako priimti laimėtą prizą, jis praranda visas su prizo gavimu susijusias teises ir įsipareigoja niekada nereikšti dėl prizo jokių skundų, pareiškimų, prašymų ar bet kokių kitokių pretenzijų organizatoriui. Jeigu laimėtojas savanoriškai atsisako priimti prizą, „Žinių radijas“ turi teisę disponuoti prizu savo nuožiūra. Jeigu laimėtojas neatsiima prizo per 14 (keturiolika) dienų nuo laimėtojo informavimo apie žaidimo rezultatus ir laimėtą prizą, organizatorius arba, jei informavimo apie laimėjimą metu nurodoma, kad prizas atsiimamas užsakovo biure, užsakovas turi teisę vėliau atsisakyti įteikti prizą laimėtojui ir prizu disponuoti savo nuožiūra. Tokiu atveju laimėtojas praranda visas su prizo gavimu susijusias teises ir įsipareigoja niekada nereikšti dėl prizo jokių skundų, pareiškimų, prašymų ar bet kokių kitokių pretenzijų organizatoriui, taip pat neturi teisės savęs vadinti prizo laimėtoju.
 11. Dalyvaudami žaidime, dalyviai patvirtina neprieštaraujantys, kad žaidimo organizatoriai naudos dalyvių pateiktus asmens duomenis žaidimo vykdymo tikslais ir juos tvarkys vadovaudamiesi teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Pasibaigus žaidimui surinkti dalyvių registracijos duomenys sunaikinami.

Žinojimas keičia.

Informacija apie žaidimą teikiama el. paštu biuras@ziniuradijas.lt.